Wet- en regelgeving

Wat wordt in de wetgeving verstaan onder een stacaravan?

Stacaravans en verplaatsbare vrijetijdswoningen worden gedefinieerd als: ‘Kampeervoertuigen die zijn bestemd voor tijdelijk of seizoensgebonden vrijetijdsgebruik en over de weg kunnen worden verplaatst, maar niet aan het verkeer mogen deelnemen.‘ (Besluit nr. 2007-18 van 5 januari 2007 ter uitvoering van beschikking nr. 2005-1527 van 8 december 2005 inzake bouw-/omgevingsvergunningen).

Let op: stacaravans en vrijetijdswoningen mogen niet worden verward met

1/ Lichte vrijetijdswoningen zonder fundering, chalets en bungalows voor vrijetijdsgebruik, die aan een strengere regelgeving zijn onderworpen, demonteerbaar, verplaatsbaar, voor seizoensgebruik,

2/ Verplaatsbare voertuigen (caravans).

Bovendien wordt in het besluit van 28 september 2007 gepreciseerd dat ‘verplaatsbare woningen’ verwijst naar voertuigen die aan de norm EN S56 410 ‘Verplaatsbare woningen: definities en voorschriften voor plaatsing’, voldoen.

Waar mag ik mijn stacaravan plaatsen?

De wetgeving biedt een strikt rechtskader voor het plaatsen van stacaravans en staat het in de volgende gevallen toe:
1 – U huurt een standplaats op een camping.
2 – U koopt of huurt een perceel op een recreatiepark.
3 – U bouwt of renoveert een huis en kunt dan een stacaravan op eigen grond plaatsen tijdens de duur van de werkzaamheden (onder voorbehoud van toestemming van de gemeente).

De gehele tekst van de wet van 5 januari 2007 inzake stacaravans kan worden geraadpleegd op de website van de regering: legifrance.gouv.fr